Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 29.03-04.04.2018 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 22-28.03.2018 r.

Pragniemy poinformować, iż nastąpiła zmiana w Zarządzie Delegatury Lubin. Funkcję referenta ds. finansowych od dnia 16.03.2018 r. pełni kol. Sylwester Dominiak.

Zaległe składki uprzejmie prosimy uiszczać przelewem na konto:

Sylwester Dominiak  Miłogostowice 33, 59-216 Kunice

numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.: 42 1050 1214 1000 0091 2856 0712

W przypadku nie uiszczenia wpłaty do dnia 20.03.2018 r. (wtorek) sędziowie nie będą obsadzani od dnia 21.03.2018 r.

Informujemy, iż szkolenie sędziów klasy ,,B" zrzeszonych w Delegaturze Lubin odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w Lubinie w ZSS ul. Sybiraków 11 (sala 206). Obecność ww. sędziów obowiązkowa.  

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 17-21.03.2018 r.