W dniu 01.09. 2017 r. o godz.17.00 w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie, ul.Sybiraków 11- odbędzie się Egzamin teoretyczny Sędziów ''B''-Klasy. Egzamin Kondycyjny odbędzie się o godz. 18.00 bieżnia na stadionie RCS ul.Odrodzenia 28b.Po egzaminach przewidziane spotkanie integracyjne.Obecność Sędziów ''B''Klasy Obowiązkowa. 

Oświadczenia Klubów

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 18-20.08.2017 r.

W załączniku oświadczenia klubów o przystąpieniu do rozliczeń e-delegacji w rundzie jesiennej w sezonie 2017/18. Pusta kratka na liście oznacza, iż dany klub nie przystąpił na dzień dzisiejszy tj. 11.08.2017 r. do rozliczeń e-delegacje i w najbliższej kolejce ligowej oraz PP w tych klubach rozliczamy ,,delegacje papierowe". 

Oświadczenia klubów