Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 17-25.11.2018 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 08-14.11.2018 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 03-07.11.2018 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 25-31.10.2018 r.

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za składkę sędziowską KFD do dnia 31.10.2018 r.. Wysokość składki KFD uzależniona jest od klasy rozgrywkowej jaką posiadał sędzia w rundzie wiosennej w sezonie 2017/18. Regulaminową kwotę należy wpłacić na konto Delegatury Lubin. Podajemy nr  konta: ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0091 2856 0712. W przypadku nie uiszczenia wpłaty sędziowie nie będą obsadzani od dnia 05.11.2018 r.

Tabelka pomocnicza