Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 19-25.04.2018 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 12-18.04.2018 r.

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za składki sędziowskie Fundacji KSP (dawna KFP) i KFD do dnia 30.04.2018 r.. Wysokość składki KFD uzależniona jest od klasy rozgrywkowej jaką posiadał sędzia w rundzie jesiennej w sezonie 2017/18. Regulaminową kwotę należy wpłacić na konto Delegatury Lubin. Podajemy nr  konta: ING Bank Śląski S.A. 42 1050 1214 1000 0091 2856 0712. W przypadku nie uiszczenia wpłaty sędziowie nie będą obsadzani od dnia 07.05.2018 r. Składka KSP wynosi 52 zł. dla każdego sędziego rzeczywistego i obserwatora. 

Poniżej tabela:

Wysokość składki KFD

Lista klubów

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 05-11.04.2018 r.