PRZEDSTAWIAMY KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH W SEZONIE 2015-2016:

NR RACHUNKU: 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393

link Licencje w sezonie 2015-16

Opłatę licencyjną uiszczamy na podany wyżej nr rachunku DZPN, natomiast kopię wpłaty i wypełniony załącznik nr 1 skanujemy i wysyłamy lub osobiście przekazujemy w Delegaturze Lubin do kol. Bogdana Terefelko. Nieprzekraczalnym terminem wpłaty i dostarczenia dokumentów jest dzień 03.07.2015 r.