1. Bogdan Terefelko - Przewodniczący WS OZPN Legnica i Delegatury Lubin

2. Kazimierz Dziuba - Honorowy Przewodniczący

3. Damian Czukiewski - v-ce Przewodniczący ds. szkolenia

4. Adam Konefał - referent ds. finansowych i sekretarz

5. Piotr Kusak - referent ds. obsady sędziów

6. Stanisław Repa - referent ds. obsady obserwatorów

7. Dariusz Chojnowski - Przewodniczący Delegatury Legnica

8. Mariusz Turek - Przewodniczący Delegatury Głogów

9. Marcin Halicz - referent ds. organizacji i ewidencji sędziów