Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 20-26.04.2017.

W dniu 28.04.2017 o godz 18.00 w Zespole Szkół Sportowych nr 7 ul. Sybiraków 11 odbędzie się Szkolenie nr 4 Sędziów ''B'' Klasy Delegatury Lubin. Po szkoleniu o godz.19.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sędziów Delegatury Lubin. Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Sędziów i Obserwatorów Delegatury Lubin. Obecnosć Sędziów ''B'' klasy na Szkoleniu Obowiązkowa.

Informujemy iż wiosenny egzamin poprawkowy w sezonie 2016/17 dla sędziów klasy O i A oraz kandydatów na asystentów od IV-ligi wzwyż odbędzie się w dniu 21.04.2016r. (piątek) w Lubinie.

Porządek egzaminu:

- godz. 18.00 część pisemna-ZSS ul. Sybiraków 11

- godz. 19.00 część kondycyjna-stadion RCS ul. Odrodzenia 28 B

Poniżej lista sędziów, którzy winni wziąć udział w egzaminie:

Klasa O:

- część pisemna: Mateusz Witkowski, Krzysztof Tworek,

- część kondycyjna: Łukasz Jasiński, Piotr Kusak, Krzysztof Tworek, Artur Załęczny

Klasa A:

część pisemna: Kacper Bajon, Rafał Bardziński, Tomasz Bogus, Filip Bohdanowicz, Artur Dębowski, Kacper Gontarek, Paweł Gurban, Piotr Ignatowicz, Patryk Jężak, Michał Józefowski, Piotr Kaczemba, Maciej Kawa, Aleks Paluch, Jakub Rak, Mateusz Tarasiuk

część kondycyjna: Michał Józefowski, Piotr Kaczemba, Maciej Kawa, Andrzej Olszewski

Kandydaci na asystentów IV-ligi wzwyż:

- część pisemna: Damian Buczkowski, Sebastian Cirko, Marcin Czukiewski,  Jakub Papuga, Dawid Wiktorski, Piotr Zając, Adrian Zaremba

- część kondycyjna: Dawid Wiktorski

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi ZASADAMI AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WS OZPN LEGNICA rozdział IV pkt. 22

Sędzia, który uzyskał wynik negatywny z egzaminu, przystępujący do egzaminu poprawkowego zarówno teoretycznego jak i kondycyjnego wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych). Powyższą opłatę należy uiścić u referenta ds. finansowych WS OZPN Legnica. Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 13-19.04.2017 r.

Zapraszamy do przeglądnięcia obsady w terminie 08-12.04.2017